راههای ارتباطی
شماره های تماس : ۳۳۴۱۵۰۱۲-۰۲۴ / ۰۹۱۹۱۳۴۹۹۸۷
آدرس : زنجان -بخش مرکزی -شهر زنجان – شهرک آزادگان -خیابان آزادگان مجتمع تجاری تفریحی سهند

طبقه ۵ واحد ۵۰۲


کد پستی : ۴۵۱۳۷۵۷۹۴۷